• Překlady z němčiny do češtiny a naopak
 • Překládané obory
  • ekonomika a právo
  • smlouvy
  • obchodní korespondence
  • účetnictví (daňové přiznání, audity, výroční zprávy)
  • technické překlady (návody k obsluze, počítače a internet, telekomunikace, stavebnictví)

 • Při dlouhodobé spolupráci získáte výhodu dodržování stejné terminologie, čehož je dosaženo pomocí vytváření slovníčků k dané problematice u konkrétního klienta.
 • Rovněž možnost konzultace se zákazníkem je vítaným prostředkem pro zvyšování kvality překladů.