Ceny se počítají za 1 normostranu překladu, což je 1800 znaků včetně mezer v MS Word. Výše ceny závisí na odbornosti textu, náročnosti grafického zpracování a termínu odevzdání.

Bližší informace na tel.: 724 204 096 nebo E-mail: kacenka@rete.cz