Soudně ověřený překlad je takový překlad, který je fyzicky spojen s originálem a opatřen tlumočnickou doložkou. Proto je zapotřebí předat překladateli originál textu nebo jeho ověřenou kopii. Tyto překlady je pak nutno vyzvednout osobně, případně je možné je zasílat poštou (doporučeně), zde je však třeba počítat s určitou časovou prodlevou.

Se soudním ověřením se překládají např. rodné listy, oddací listy, výpisy z rejstříku trestů, vysvědčení, živnostenské listy apod.